Archiv Duben 2010

28. 4. 2010 14:27
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: převzato

Dokument rady Iustitia et pax k volbám 2010 Dokumenty, Richard Vocel, 27. 4. 2010, 17:25 V souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vydala rada Iustitia et pax při České biskupské konferenci dokument nazvaný "Koho…


25. 4. 2010 16:15
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Vybízím rodiče, aby se modlili za své děti 25.4.2010 Benedikt XVI. před Regina caeli, nám. sv. Petra Drazí bratři a sestry, Na tuto čtvrtou neděli velikonoční, zvanou Dobrého Pastýře, připadá Světový den modliteb za povolání, jehož letošní téma zní:…


9. 4. 2010 14:35
Rubrika: homilie | Štítky: RaVat

Poselství Benedikta XVI., lodžie baziliky sv. Petra, 4. 4. 2010 „Zpívejme Hospodinu, neboť je velmi vznešený!“ (Liturgie hodin, Zmrtvýchvstání Páně, modlitba se čtením, ant. 1). Drazí bratři a sestry, Přináším vám zvěst Zmrtvýchvstání těmito slovy…


8. 4. 2010 8:51
Rubrika: Slovo života | Štítky: zdroj: focolare.cz

„Já jsem vzkříšení a život.“ (Jan 11,25) Ježíš pronesl tato slova v souvislosti s úmrtím Lazara z Betánie, kterého pak čtvrtý den vzkřísil. Lazar měl dvě sestry – Martu a Marii. Jakmile se Marta dozvěděla, že přichází Ježíš, běžela mu naproti a…


2. 4. 2010 9:48
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: www.kardinal.cz

Promluva kardinála Vlka na Zelený čtvrtek, při slavení mše nazývané Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů). Drazí spolubratři kněží, řeholníci, jáhni, bratři a sestry! Tento náš svátek je každoročně…


2. 4. 2010 9:19
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Jednota a apoštolskost církve stojí na Ježíšově Velekněžské modlitbě Homilie Benedikta XVI., sv. Jan na Lateráně, 1. dubna 2010 Drazí bratři a sestry, Svatý Jan obsáhleji než ostatní tři evangelisté a způsobem sobě vlastním referuje ve svém…


2. 4. 2010 9:16
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Svět potřebuje radost, která pramení z pravdy Homilie Benedikta XVI., baz. sv. Petra, 1.dubna 2010 Drazí bratři a sestry, Středem kultu církve je svátost.Svátost znamená, že na prvním místě nejsme my, kteří něco činíme, ale že nám Bůh svým konáním v…


1. 4. 2010 9:14
Rubrika: pro povzbuzení duše | Štítky: RaVat

Velikonoční triduum má orientovat celý náš život 31.3.2010 Katecheze Benedikta XVI., nám. sv. Petra Drazí bratři a sestry, Prožíváme posvátné dny, které nás vybízejí rozjímat ústřední události našeho Vykoupení, podstatné jádro naší víry. Zítra…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio