Archiv Říjen 2011

27. 10. 2011 11:42
Rubrika: pro povzbuzení duše | Štítky: zdroj RaVat

Promluva Benedikta XVI. na gen. audienci 26. října, aula Pavla VI. V předvečer modliteb za spravedlnost a pokoj, který se bude konat zítra v Assisi, tedy dvacet pět let po prvním takovémto historickém setkání, které svolal bl. Jan Pavel II., chceme…


26. 10. 2011 9:03

S předcházejícím článkem souvisí další pěkný názor a historické zkušenosti: Církev je schopna přestát všechny útoky a ústrky, ale nevzpamatuje se, pokud kněží ztratí svou identitu a připodobní se světu – připomněl americkým kněžím kard. Mauro…


25. 10. 2011 9:24

Velmi zajímavý článek Radia Vaticana se týká konference „Celibát a vztah“, která přilákala do dolnorakouského cisterciáckého kláštera na 250 odborníků z různých oborů. Setkání organizoval institut Religiozita v psychiatrii a psychoterapii, založený…


21. 10. 2011 11:50
Rubrika: homilie | Štítky: RaVat

Být evangelizátorem, není privilegium, ale závazek víry Benedikt XVI. na setkání evangelizátorů mimo jiné řekl: „Slovo Boží roste a šíří se“. Evangelista Lukáš užívá několikrát tuto formulaci v knize Skutků apoštolů a v různých okolnostech podotýká,…


17. 10. 2011 10:45
Rubrika: myšlenky moudrých | Štítky: RaVat

Dát ekonomice lidskou tvář - je název zajímavého článku na RaVat, myslím, že se týká nás všech: Rodina a práce jsou privilegovanými místy, ve kterých se realizuje povolání člověka. Dnes více než jindy ekonomika potřebuje rodinu, aby sloužila člověku…


14. 10. 2011 9:28
Rubrika: myšlenky moudrých | Štítky: RaVat

Nad člověkem a jeho důstojností převážily instituce, které už neumí ovládat, říká prof. Gotti Tedeschi Perspektivy světové ekonomiky před a po encyklice Caritas in veritate byly tématem přednášky prof. Gotti Tedeschiho, předsedy Institutu pro…


12. 10. 2011 10:40

Udělalo mi radost, když jsem četla článek v RaVat o přínosu ticha: Papež si přeje, aby se novináři zamysleli nad významem ticha – čteme v komuniké papežské rady pro média, která včera ohlásila téma příštího Světového dne sdělovacích prostředků,…


6. 10. 2011 15:36
Rubrika: pro povzbuzení duše | Štítky: zdroj: RaVat

Modlitba je radikální úkon důvěry, svěření se milosrdnému Bohu povzbuzující katecheze Benedikta XVI.: Drazí bratři a sestry, Obracet se k Pánu v modlitbě vyžaduje vždycky radikální úkon důvěry spolu s vědomím, že se svěřujeme Bohu, který je dobrý,…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio