3. 7. 2013 9:07

Papež František: Nebýt naivní, ani vlažní 2.7.2013 Křesťan je povolán být odvážným ve vlastní slabosti. Tento paradoxní postřeh zdůraznil dnes papež František během homilie v kapli Domu sv. Marty. Papež prohlásil, že někdy musíme uznat svou slabost…


17. 6. 2013 10:44

Papež František: Mluvíme-li o druhých, musíme svůj jazyk více střežit „Vaše spravedlnost ať je větší než spravedlnost farizeů,“ navázal papež František na Ježíšova slova z dnešního evangelia. Po Blahoslavenstvích Ježíš zdůrazňuje, že nepřišel Zákon…


21. 5. 2013 11:13

20.5.2013 20. 5. 2013 na setkání s církevními hnutími, nám. sv. Petra papež František odpovídá na otázky: Jsem rád, že se s vámi setkávám a že se setkáváme všichni na tomto náměstí, abychom se modlili, byli jednotní a očekávali dar Ducha. Já jsem…


9. 5. 2013 8:45

Papež František: Kdo si nestěžuje, duchovně mládne „Osvojit si trpělivost, to je cesta, které nás křesťany učí Ježíš. Neznamená to být smutní. Nikoli, jde o něco jiného! Znamená to snášet, nést na vlastních bedrech břímě těžkostí, tíhu odporu a…


6. 5. 2013 15:33
Rubrika: homilie

Společná modlitba upevňuje rodinný život Z katecheze papeže Františka, nám. sv. Petra Mt 13, 53-55 Dnes, prvního května, si připomínáme sv. Josefa – dělníka a začínáme měsíc, který je tradičně zasvěcen Matce Boží. Chtěl bych se tedy na tomto našem…


6. 5. 2013 14:38
Rubrika: pro povzbuzení duše | Štítky: zdroj RaVat

Papež František: Zůstávejme ovcemi, abychom měli Pastýře, který násbrání„Buďme vždy umírněnými a pokornými, abychom přemáhali lichotky a nenávist tohoto světa“ –zdůraznil dnes papež František v kapli Domu sv. Marty.Pokora a mírnost jsou zbraně,…


15. 4. 2013 8:45
Rubrika: homilie

Z homilie papeže Františka: Jsem u hrobu svatého Pavla, pokorného a velkého apoštola Páně, kterého slovem zvěstoval, mučednictvím dosvědčil a z celého srdce se Mu klaněl. Právě o těchto třech slovesech bych rozjímal ve světle Božího Slova, které…


12. 4. 2013 14:07

"Duch svatý ať vnáší do křesťanských komunit pokoj, učí jejich členy mírnosti a odnaučuje pomlouvání "– tímto přáním končil papež František homilii při dnešní mši svaté v Domě sv. Marty. „Mít jedno srdce a jednu duši“ – tento výchozí stav církve je…


25. 3. 2013 11:06
Rubrika: homilie

S Kristem srdce nikdy nestárne Homilie papeže Františka na Květnou neděli, nám. sv. Petra 1. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. Zástup učedníků jej slavnostně doprovází. Rozprostírají před Ním pláště, mluví o zázracích, které učinil, a zvedá se volání:…


20. 3. 2013 10:01
Rubrika: homilie

Pravá moc je služba Drazí bratři a sestry, Děkuji Pánu, že mohu celebrovat tuto mši svatou na zahájení petrovské služby právě o slavnosti svatého Josefa, snoubence Panny Marie a patrona všeobecné církve. Tato shoda okolností má velice hluboký význam…


« novější 1 2 3 4 5 6 10 18 27 35 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio