Archiv Srpen 2011

30. 8. 2011 9:30

Promluva kardinála Vlka na velehradské pouti Promluva kardinála Vlka na závěr pěší velehradské pouti dne 27. srpna 2011 Drazí bratři a sestry, milí poutníci, Loni bylo 10. výročí pěších velehradských cyrilometodějských poutí na poděkování za dar…


26. 8. 2011 9:18
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Jen Boží věci zasluhují v našem životě spěch Homilie Benedikta XVI. na slavnost Nanebevzetí P.Marie, Castelgandolfo Drazí bratři a sestry, Opět se spolu scházíme, abychom slavili jednu z nejstarobylejších a neoblíbenějších slavností dedikovaných…


22. 8. 2011 14:28
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj: RaVat

Průkopník informatiky a počítačové analýzy textu O. Roberto Busa SJ zemřel v 97letech. Vatikánský deník Osservatore Romano přinesl obsáhlý nekrolog italského jezuity Roberta Busy, který ve věku nedožitých 98 let zemřel v severoitalském Gallarate.…


19. 8. 2011 11:33
Rubrika: příběhy ze života | Štítky: zdroj: RaVat

Líbí se mi článek, který napsal Milan Glasser a uveřejnil RaVat, s nadpisem O dobře vychovaných výtržnících: Plenění a drancování v Anglii nelze vysvětlit jenom aktivitou zločineckých gangů či chudých imigrantů, kteří mezi sebou nota bene komunikují…


18. 8. 2011 10:15
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Velmi mne zaujala promluva papeže Benedikta XVI. 17. srpna o meditaci: Drazí bratři a sestry, Nacházíme se ještě v odlesku slavnosti Nanebevzaté, a tedy slavnosti naděje, jak jsem již dříve řekl. Panna Maria vstoupila do ráje, který je i naší…


13. 8. 2011 9:05
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj: RaVat

Poutní místa – privilegovaná místa usebrání Prozřetelnost i dnes používá poutních míst ke konverzím a k útěše mnohých. List Kongregace pro klérus určený rektorům poutních míst obsahuje významné myšlenky o poutních místech: Duchovní správci těchto…


10. 8. 2011 10:20
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj: RaVat

Dlouho před svým narozením má dítě svůj svět: je to svět zvukových vjemů, chutí a pohybu. Kniha nazvaná „Cítím, tedy jsem,“ (Sento, dunque sono) vydaná nakladatelstvím Cantagalli, se věnuje vnímání dětí v mateřském lůně, jak je popisují vědecká…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio