Archiv Červenec 2011

27. 7. 2011 10:02
Rubrika: myšlenky moudrých | Štítky: zdroj: RaVat

Církev si připomíná památku svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Ve vatikánské farnosti Svaté Anny sloužil mši sv. za rodiny kard. Angelo Comastri, papežský generální vikář městkého státu Vatikán, který se vyjádřil o této svaté rodičovské…


16. 7. 2011 21:17
Rubrika: pro povzbuzení duše | Štítky: zdroj: RaVat

Benedikt XVI.: Drazí bratři a sestry, Jsme již v samém srdci léta, aspoň na severní polokouli. Je to doba, v níž jsou školy zavřeny a do níž se soustřeďuje větší část prázdnin. Také pastorační činnost ve farnostech je redukována na minimum a já sám…


15. 7. 2011 11:08
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj: RaVat

Na semináři brazilských biskupů pořádaném Papežskou radou pro sdělovací prostředky zazněly zajímavé myšlenky: Co je komunikace? „ Není to pouze informace, ale hlásání toho, co dnes člověk hledá a potřebuje, tedy Ježíše Krista.“ Jaký jazyk však dnes…


11. 7. 2011 13:40

Novým biskupem královéhradecké diecéze se stal Mons. Jan Vokál, rodák z Hlinska, žijící více než polovinu svého života v zahraničí. V Praze na ČVUT vystudoval ještě za socialismu kybernetiku a zároveň v něm uzrálo rozhodnutí stát se katolickým…


11. 7. 2011 8:36
Rubrika: pro povzbuzení duše | Štítky: zdroj: RaVar

Papež o "metodě" Ježíšových kázání řekl v nedělní promluvě zajímavá slova: V evangeliu dnešní neděle (Mt 13,1-23) Ježíš oslovuje zástup známým podobenstvím o rozsévači. V jistém smyslu je toto podobenství „autobiografické“, protože reflektuje samu…


8. 7. 2011 13:34
Rubrika: modlitby | Štítky: z netu

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim. Prosím tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. Uzdrav svou láskou…


7. 7. 2011 10:20
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Homilie kard. Tarcisia Bertoneho při biskupském svěcení mons. Jana Vokála Páni kardinálové, ctihodní spolubratři v biskupské a kněžské službě, drazí bratři a sestry! Srdečně zdravím každého z vás, kteří jste přišli sdílet tuto obzvlášť sváteční…


4. 7. 2011 11:19
Rubrika: pro povzbuzení duše | Štítky: zdroj: RaVat

Vaše srdce je oknem otevřeným do nekonečna Z promluvy Benedikta XVI. na setkání s mládeží, San Marino, červen 2011 Drazí mladí, Moc mne těší, že jsem dnes mezi vámi! Cítím vaši radost a nadšení, jež jsou typická pro váš věk. Dnes bych rád poukázal…


1. 7. 2011 10:43
Rubrika: modlitby | Štítky: zdroj: RaVat

Svatý otec Benedikt XVI. napsal modlitbu k 60. výročí svého kněžského svěcení: Pane, děkujeme ti, že jsi pro nás otevřel své srdce; že ses ve své smrti a svém vzkříšení stal pramenem života. Účiň ať jsme lidé živoucí, živení z tvého pramene, a…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio