Archiv Květen 2011

27. 5. 2011 13:19
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj: RaVat

Nikdy nebyl nevolníkem veřejného mínění Blahoslavený Jan Pavel II. se i přes mocnou a skrytou kreativitu světských medií nikdy nestal jejich nevolníkem. Ani ve svém pozemském životě, ani během beatifikace. Tato slavnost víry opět ukázala, že média v…


16. 5. 2011 9:20
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Benedikt XVI. před Regina caeli, nám. sv. Petra Drazí bratři a sestry, Liturgie čtvrté neděle velikonoční nám podává jeden z nejkrásnějších obrazů prvních staletí církve znázorňujícího Pána Ježíše jako Dobrého Pastýře. Evangelium svatého Jana v…


13. 5. 2011 9:00
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj. RaVat

Právo na potrat v legislativě EU neexistuje, nový návrh vládního zákona to lživě sugeruje Ministr zdravotnictví Leoš Heger předložil k připomínkám laické i odborné veřejnosti na podivuhodně krátkou dobu legislativní materiál týkající se tzv.…


11. 5. 2011 10:19
Rubrika: Slovo života | Štítky: zdroj: focolare.cz

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Mt 22,37) Typickým tématem, jemuž se v Ježíšově době věnovaly diskuse v rabínských školách, bylo téma největšího z mnoha přikázání v Písmu. Ježíš, považovaný za…


4. 5. 2011 13:39
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: www.focolare.cz

Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, k blahořečení papeže Jana Pavla II. Život zasvěcený Bohu a lidem Blahořečení papeže Jana Pavla II. je skutečností, a nás spolu s celou církví zaplavuje obrovská radost a hluboká vděčnost. Radost a vděčnost za…


3. 5. 2011 8:24
Rubrika: příběhy ze života | Štítky: www.kardinal.cz

"Santo subito": toto známé volání velkého shromáždění lidí na svatopetrském náměstí ve Vatikánu v roce 2005, kteří přišli uctít památku zemřelého papeže Jana Pavla II., se naplnilo: v druhou velikonoční neděli, o svátku Božího milosrdenství (který…


1. 5. 2011 20:51
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Blahoslavený jsi Jane Pavle II., protože jsi uvěřil 1.5.2011 Drazí bratři a sestry, Uplynulo již šest let od chvíle, kdy se na tomto náměstí konal pohřeb Jana Pavla II. Bolest z jeho ztráty byla hluboká, ale ještě větší byl pocit nezměrné milosti,…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio