Archiv Květen 2009

30. 5. 2009 10:51
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj RaVat

V důsledku světové hospodářské krize je postiženo mnoho lidí ztrátou zaměstnání. V Itálii se v této souvislosti rodí iniciativy na pomoc postiženým rodinám. Papež Benedikt XVI. podporuje také církevní iniciativy, proto řekl na plenárním zasedání…


29. 5. 2009 11:19
Rubrika: modlitby

Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, Otče, který jsi Láska a Život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem…


25. 5. 2009 18:35
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

„Usilujte o svatost, ne o kariéru“, řekl Benedikt XVI. budoucím diplomatům Svatého stolce, ale jeho promluva je velmi přínosná pro všechny křesťany. Existuje určitý „kód“, který křesťanům umožňuje rozšifrovat problematiku světa: je jím evangelium.…


20. 5. 2009 21:22

Odpustky ke Kněžskému roku V souvislosti s vyhlášením Kněžského roku na připomínku 150. výročí smrti svatého Jana Maria Vianneye, faráře Arského, vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. plnomocné i částečné odpustky. 12.května vrchní penitenciář kard.…


15. 5. 2009 11:43

Duchovní hodnoty, jimiž se udržuje naše společnost - PROSLOV KARD. VLKA: Děkuji za milé pozvání, abych pronesl několik slov na téma „Historický původ hodnot, které tvoří dnešní Evropu: česká zkušenost.“ Toto téma vyjadřuje přesvědčení, že moje vlast…


12. 5. 2009 22:19
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

V Jordánsku se tuto neděli slavil Den modliteb za povolání. Papež, který tam byl na pouti, se v souvislosti s tím obrátil přímo k mladým lidem: „Vybízím dnes zde přítomný zástup mládeže, aby uvažovali nad tím, jak je Pán povolává, aby ho následovali…


8. 5. 2009 11:09
Rubrika: zajímavé čtení | Štítky: zdroj: RaVat

Papež 6.5. při audienci pronesl poselství lidem ve Svaté zemi: “Nedočkavě se těším na to, že budu s vámi, že s vámi budu sdílet vaše úsilí a naděje, stejně tak jako bolesti a boje. Přijdu mezi vás jako poutník pokoje. Mým hlavním úmyslem je…


5. 5. 2009 21:27
Rubrika: homilie | Štítky: zdroj: RaVat

Papež uděloval kněžské svěcení 19 jáhnům římské diecéze, z nichž je jich deset z Říma nebo blízkého okolí, další tři z různých částí Itálie a po jednom pak z Nigérie, Haiti, Chorvatska, Chile, Jižní Koreje a České republiky. Novokněz z naší vlasti –…


1. 5. 2009 11:33
Rubrika: Slovo života | Štítky: zdroj: www.focolare.cz

„Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti.“ (1 Petr 4,10) Edita, od narození nevidomá, žila v ústavu pro nevidomé, kde místní kněz ochrnul na obě nohy a nemohl už sloužit mši. V důsledku toho měl být z…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio