NEBEZPEČÍ GENDEROVÉ IDEOLOGIE

31. 12. 2013 13:07

Polští biskupové o genderové ideologii, která se rozmáhá i u nás a mnohde v tichosti proniká tam, kde je to velmi nebezpečné. Toto je z článku z RaVat:

„Církev se jednoznačně vyslovuje proti diskriminaci určitého pohlaví, ale stejně tak vnímá nebezpečí nivelizace hodnoty pohlaví“ – píší polští biskupové v pastýřském listě zveřejněném o včerejším svátku Svaté Rodiny.


„Vzhledem k sílícím útokům této ideologie směřujícím do různých oblastí rodinného a sociálního života, čteme v listu, jsme nuceni vyslovit se rozhodně a jednoznačně na obranu křesťanské rodiny, zásadních hodnot, které ji chrání, a na druhé straně varovat před hrozbami, které plynou z propagace nových forem rodinného života“ – píší polští biskupové.


„Genderismus prosazuje zásady naprosto odporující realitě i plnému chápání lidské přirozenosti. Podle této ideologie může si člověk dobrovolně určit, zda je mužem nebo ženou a může si také libovolně zvolit vlastní sexuální orientaci… Toto dobrovolné sebeurčení, které nemusí být jednorázové, má vést k tomu,
aby společnost přijala zákon o zakládání nového typu rodin založených např. na homosexuálním soužití– píše se v pastýřském listě polského episkopátu.

„Nebezpečí genderové ideologie souvisí s jejím hluboce destruktivním charakterem, který postihuje jednotlivce, mezilidské vztahy i veškerý život společnosti. Člověk s nejasnou pohlavní totožností není schopen poznat a splnit úkoly, které před ním
stojí ať už v manželském, rodinném, ale i sociálním a profesním životě“. Polští biskupové zdůrazňují, že „manželství, které je společenstvím muže a ženy, není možné sociálně srovnat s homosexuálním soužitím“, připomínají také, že „lidé s homosexuálními sklony není možné znevažovat,“ ale zároveň poukazují na „hlubokou neuspořádanost“ homosexuality.


Polští biskupové upozorňují, že genderová ideologie je bez vědomí společnosti a konsensu občanů již několik měsíců zaváděna do různých struktur sociálního života, zvláště do školství a zdravotnictví, v kulturně-osvětových center a nevládních organizacích. Drtivá většina lidí, konstatují biskupové, tuto ideologii nezná a nevidí v ní proto žádnou hrozbu. Úzká skupina lidí, zvláště učitelů, vychovatelů se jí snaží konstruktivně čelit. Další skupina si uvědomuje absurdnost této ideologie a domnívá se, že Poláci sami odmítnou utopickou vizi, které je jim předkládána. V některých médiích je mezitím tato utopie podávána kladně jako opatření, které má zamezovat násilí a posílit rovnoprávnost,“ popisují biskupové situaci v Polsku.


Církev, čteme dále v listu, má celostní pohled na člověka i jeho pohlaví, ve kterém spatřuje tělesně- biologický, psychicko-kulturní a také duchovní rozměr. Není proto nic nepatřičného, konstatuje se v pastýřském listu Polské biskupské konference, zkoumá-li se vliv kultury na pohlavní. Naproti tomu je na pováženou ideologické tvrzení, že biologické pohlaví nemá v životě společnosti žádný význam. Církev se jednoznačně vyslovuje proti diskriminaci určitého pohlaví, ale stejně tak vnímá nebezpečí nivelizace
hodnoty pohlaví. Existence dvou pohlaví totiž není zdrojem diskriminace. Tím je nedostatek duchovního zakotvení, egoismus a pýcha, které je třeba stále přemáhat.“
Mi

Sdílet

Komentáře

alimduL Ve stejném duchu vyzývají nyní slovenští biskupové vládu, aby nepodepisovala dokument, který gendr. ideologii dává zelenou....

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio